مدرسه فرزانه

مدرسه فرزانه

همدان
آدرس : همدان خیابان آزاد غربی کوچه کیوان مدرسه فرزانه
وب سایت : http://farzanehhamedan.ir
تلفن: 08138231434

معرفی مدرسه فرزانه

دبستان فرزانه به منظور ارتقای سطح آموزش و آموزش کاربردی و با رسالت پرورش بنیادین دانش آموزان در سطح استان شروع به کار کرده است. از سال 91 آغاز فعالیت خود را شروع کرده و طی این 8 سال موفقیت های بسیاری توسط این موسسه حاصل گردیده است.

کلاس های آنلاین

 کلاس اول 1

کلاس اول 1

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس اول 1/2

کلاس اول 1/2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس دوم 4

کلاس دوم 4

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس دوم 1

کلاس دوم 1

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس دوم 5

کلاس دوم 5

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس اول 3

کلاس اول 3

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس دوم 2

کلاس دوم 2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس دوم 6

کلاس دوم 6

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس اول 2

کلاس اول 2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس دوم 3

کلاس دوم 3

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال